Dobré rady - zdravé zuby

Počas Vašej prvej návštevy zaznamenáme vstupný stav Vášho chrupu aj na RTG snímkach. To všetko Na jednom mieste, v príjemnom prostredí počas pokojného rozhovoru. Podrobne Vám vysvetlíme spôsob a postup liečby, navrhneme Vám možné spôsoby a spoločne vyberieme najlepšie riešenie.

V pravidelných ročných intervaloch vykonáme preventívne RTG vyšetrenie. Tak budeme mať prehľad o vývoji a stave Vašich zuboch a medzizubných priestoroch počas rokov našej spolupráce.

Najdôležitejšou úlohou rodiča pri výchove dieťaťa ohľadom zubnej hygieny je správny osobný príklad. Čím skôr sa dieťa naučí vnímať návštevu zubnej ambulancie ako bežnú súčasť svojho života, tým rýchlejšie sa v ňom vybuduje návyk pravidelného čistenia zúbkov. Časté návštevy stomatológa sú zárukou bezbolestných ošetrení, počas ktorých sa vyvinie priateľský vzťah medzi dieťaťom a ošetrujúcim lekárom.

Za našu prioritu považujeme naučiť detí ako si správne a pravidelne čistiť zúbky. Návštevy našej ambulancie sa tak stávajú miestom príjemných stretnutí s obľúbenou tetou Evkou. Spoločne potom oslavujeme vypadnuté dočasné zúbky prváčikov či perfektnú hygienu.

Samozrejmosťou je preventívne RTG vyšetrenie, ktoré často podchytí kaz v rannom štádiu. To znamená, že kaz ošetríme, kým je malý. RTG má význam aj pri odhaľovaní problémov s prerezávaním zubov a zaradením zúbkov do zubného oblúka.

Spolupracujeme s niekoľkými pracoviskami, ktoré na naše odporúčanie riešia čeľustnoortopedické odchýlky.

Ak sa aj vyskytnú detskí pacienti, ktorí aj napriek našej snahe nedokážu prekonať strach a chceme im pomôcť, zabezpečíme ich ošetrenie v celkovej anestéze na pracovisku v Duo Mede.