Pečatenie zubov

Trvalý zúbok má na žuvacej ploche ryhy. Keďže prvé trvalé zúbky sa neprerezávajú v rovnakom čase, odpadá prirodzené samočistenie pri žuvaní. Následkom toho sa v ryhách usadzuje povlak. Pri pečatení ryhy vyčistíme, zalejeme ochrannou vrstvou bieleho plastického materiálu. Tak zabezpečíme lepšie a prístupnejšie čistenie zubov dieťaťom a jednoduchú kontrolu rodiča.